Som terapeut arbeider jeg ut fra flere ulike tilnærminger innenfor psykoterapi. I den senere tiden utdanner jeg meg i NeuroAffektiv Relasjonsmodell (NARM, les mer på narm.no, narm.dk) som er en ressursorientert tilnærming som integrerer nyere kunnskap om nervesystemet med relasjonsorienterte, emosjonsfokuserte og kognitive tradisjoner. NARM bidrar til bedret biologisk selvregulering og selvforståelse,  og understøtter vår evne til å kjenne oss forbundet med oss selv og andre. 

Informasjon strømmer kontinuerlig fra kroppen til hjernen, "nedenfra og opp", og fra hjernen til kroppen, "ovenfra og ned". Lignende kommunikasjonsmønstre finner også sted mellom lavere og høyere strukturer i hjernen. Terapimetoder som jobber ovenfra og ned vektlegger tenkning og emosjoner. Nedenfra og opp - terapi fokuserer på kroppen, sansene og instinktive reaksjoner, idet signalene går fra kroppen, gjennom hjernestammen og opp igjennom de høyere hjernestrukturene.

I NARM anvender man både "nedenfra og opp" og "ovenfra og ned" - tilnærming. Ved å bruke begge typer tilnærminger utvides de terapeutiske mulighetene i vesentlig grad. Ved å jobbe nedenfra og opp, anvender man teknikker som sikter seg inn på subtile endringer i nervesystemet. Dermed øker virkningen av den terapeutiske prosessen fordi man påvirker de automatiserte forbindelser hjernen har skapt i form av forutsigbare reaksjoner. Ved å jobbe ovenfra og ned, fokuserer man i NARM samtidig på identitet, tanker og emosjoner ut ifra en tilknytningsorientert modell som understøtter ens økende kapasitet for å relatere seg til seg selv og til andre på en fleksibel og utviklingsfremmende måte.  

 

 
(custom gallery)