De fleste av oss har det vanskelig i korte eller lange perioder i livet. Hvis du opplever at du strever i den grad at det går ut over deg selv, familien eller jobben din, kan det være lurt å snakke med en psykolog. Terapi høres kanskje fremmed eller skremmende ut for noen, men egentlig er det bare samtaler i et trygt rom sammen med en erfaren person som er utdannet til å hjelpe deg til å stå i vanskelige livssituasjoner og håndtere plagsomme tanker, smertefulle følelser,   indre uro og stress, med mer.     

Kontor sentralt i Oslo, dag og kveldstimer

 

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi

 

Jeg tilbyr behandling til barn, ungdom og voksne i alle aldre. Temaer jeg arbeider med omfatter bl.a. depresjon, angst, fobi, atferdsvansker, kriser, relasjons-traumer og traumatiske hendelser, vonde erfaringer som "sitter i kroppen", bearbeiding av tap og alvorlig sykdom i familien, samt utfordringer knyttet til vanskelige livssituasjoner og overganger i livet.